Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Produkcijas marķēšana mašīnbūvē

Papildus CE marķējumam un ATEX marķējumam, Direktīva 2006/42/EK nenosaka kaut kādu īpašu formu aprīkojuma marķēšanai, ar nosacījumu, ka marķējums ir redzams, skaidrs un nedzēšas nost. Tāpēc marķējums jāuzklāj uz tās mašīnas vietas, kura ir redzama no ārpuses, nav apslēpta aiz vai zem mašīnas daļām. Ņemot vērā mašīnas izmēru, izmantotajiem simboliem jābūt pietiekami lieliem, lai tos varētu viegli izlasīt. Izmantojamai marķēšanas tehnikai jānodrošina, ka marķējums netiks nodzēst aprīkojuma kalpošanas laikā, ņemot vērā paredzamos lietošanas apstākļus. Ja marķējums ir uz plāksnītes, tai jābūt nemainīgi piestiprinātai mašīnai, vēlams, izmantojot līmēšanu, metināšanu vai skrūves.

 

Ja produkti ir pārāk mazi skaidrai detaļu marķēšanai, marķēšanu var atainot uz izturīgas etiķetes, kas piestiprināta produktam.

 

Informācijai jābūt vienā no oficiālajām ES valodām.

 

Lai sniegtu iespēju lietotājam vai tirgus uzraudzības institūcijām sazināties ar ražotāju problēmas rašanās gadījumā, obligāti tiek uzklāts firmas nosaukums un pilna ražotāja adrese, ja piemērojams, oficiālā pārstāvja dati. Termins “firmas nosaukums” attiecas uz nosaukumu, ar kuru reģistrēts attiecīgais uzņēmums.

 

Termins “pilna adrese” nozīmē pasta adresi, kas ir pietiekama, lai vēstule nonāktu līdz ražotājam. Tikai ar valsti vai pilsētu nepietiek. Obligāts nosacījums uz elektroniskā pasta adrese vai ražotāja mājaslapa.

 

Uz aprīkojuma jānorāda arī ES pilnvarotā pārstāvja firmas nosaukums un pilna adrese, kad ražotājam ir šāds pilnvarotais pārstāvis.

 

Ja praktiski nav iespējams iekļaut marķējumā pilnu ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja adresi, piemēram, ja mašīnas ir mazas, šo informāciju var atainot svītru koda izskatā, ar nosacījumu, ka kodam ir skaidrojums un pilna adrese norādīta instrukcijās, kas pavada aprīkojumu.

 

Ja praktiski nav iespējams iekļaut marķējumā skaidru mehānisma apzīmējumu, piemēram, maza mehānisma gadījumā, apzīmējumu var atainot koda izskatā, ar nosacījumu, ka kodam ir skaidrojums un pilna adrese norādīta instrukcijās, kas pavada aprīkojumu.

 

Prasības attiecībā uz CE marķējumu ir definētas 16.pantā un Pielikumā III. Saskaņā ar Pielikumu III, CE marķējums jāuzklāj tiešā tuvumā ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja nosaukumam.

 

Sērijas vai tipa apzīmējums ir nosaukums, kods vai numurs, kuru ražotājs nosaka atbilstoša aprīkojuma modelim, kas izgājis attiecīgo atbilstības vērtējuma procedūru. Sērijas vai tipa apzīmējums bieži ietver preču zīmi.

 

Sērijas numurs – atsevišķas tehnikas vienības, kas ietverta sērijā vai tipā, identifikācijas līdzeklis. Mašīnu direktīva nepieprasa, lai uz mašīnu aprīkojuma būtu sērijas numurs, taču, ja sērijas numuru nosaka ražotājs, tas jānorāda pēc sērijas vai tipa apzīmējuma.

 

Izbūves gads tiek noteikts kā ražošanas procesa pabeigšanas gads. Mašīnām, kas tiek montētas ražotāja telpās, ražošanas process var tikt uzskatīts par pabeigtu vēlākais tad, kad aprīkojums pamet ražotāja telpas, lai dotos pie importētāja, izplatītāja vai lietotāja.

 

Mašīnām, kuras lietotāja telpās tiek tikai montētas, ražošanas process var uzskatīts par pabeigtu, kad aprīkojuma montāža uz vietas jau ir pabeigta un aprīkojums ir gatavs ekspluatācijas uzsākšanai. Tas pats attiecas uz mašīnām, kas izgatavotas ārpus ES robežām un pabeigtas Eiropā. Mašīnām, kuras lietotājs izgatavo savai lietošanai, ražošanas procesu var uzskatīt par pabeigtu, kad aprīkojums ir gatavs ekspluatācijas uzsākšanai.

 

Tajos gadījumos, kad lietots aprīkojums, kurš agrāk nekad netika izvietots vai ekspluatēts ES tirgū, tiek izvietots šajā tirgū, tiek izmantots marķēšanas datums, kad aprīkojums šķērso ES tirgus robežas. Ja lietots aprīkojums mainās līdz tādai pakāpei, ka tiek uzskatīts par “jaunu”, tiek piemērots marķēšanas datums, kad mainīto aprīkojumu atkal uzsāk ekspluatēt, vai kad tas tiek pirmoreiz izvietots tirgū pēc modifikācijas.

 

Papildus vispārējām prasībām attiecībā uz marķēšanu, eksistē papildus prasības attiecībā uz marķēšanu kustīgai tehnikai, ķēdēm, virvēm, trosēm, celšanas iekārtām un mehānismiem, mašīnām cilvēku celšanai.

 

Jāatzīmē, ka mašīnām, kurām piemērojama Direktīva par ārtelpu aprīkojumu 2000/14/ES (trokšņi), CE marķējumu pavada skaņas jaudas garantētā līmeņa marķējums.