Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Produktu sertifikācija Eiropas Savienībā

CE marķējumam Eiropas Savienībā ir ļoti svarīga juridiskā funkcija, kas nodrošina, ka produktu lietotāji nav pakļauti riskam. CE marķējums tiek piemērots inženiertehniskajiem izstrādājumiem tikai tad, ja ir izpildītas visas attiecīgās produktu drošības prasības. Dažos uzņēmumos darbs ar šo atbilstības zīmi tiek novērtēts par zemu, it īpaši, ja tie ražo produktus savām vajadzībām. CE Zime