Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Automatizēto ražošanas līniju atbilstības novērtēšana.

Automatizētajām ražošanas līnijām jābūt marķētām ar CE marķējumu, tāpat kā atsevišķām mašīnām, kur atsevišķas mašīnas, kas veido līniju, var darboties neatkarīgi, jābūt CE marķējumam. Automatizētās ražošanas līnijas — integrētās ražošanas sistēmas (IMS) ietver divas vai vairākas rūpnieciskas iekārtas, kas var darboties viena no otras neatkarīgi un ir paredzētas atsevišķu detaļu vai mezglu ražošanai, apstrādei, pārvietošanai vai iepakošanai, kas ir savienoti kopējā sistēmā un kuriem ir kopīga kontrole saskaņoti ražošanas procesi.