Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem Eiropas Savienība

Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu Eiropas Savienības mērķis ir saskaņot valstu pasākumus attiecībā uz iepakojuma un izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, lai novērstu vai samazinātu jebkādu ietekmi uz vidi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī trešās valstīs Uz iepakojumu un iepakojumu neattiecas CE marķējums.