Produkta sertifikācija, atbildīgā persona kosmētika, Atbilstības deklarācija, CE marķējums, ES atbilstības sertifikāts, kosmētikas produkti Kosmētikas izstrādājumu paziņojumu portāls – CPNP, Regula (EK) Nr. 1223/2009 Kosmētikas produktu drošības ziņojums (CPSR) Eiropas Savienības sertifikācijas reģistrācija, pārtika kontaktmateriāli, pārtikas iepakojums

Lietotās tehnikas sertifikācija Eiropas Savienībā.

Atjaunotai vai mainītai (modificētai) tehnikai (mašīnas un mehānismi), kas paredzēta izvietošanai Eiropas Savienības dalībvalstu iekšējā tirgū, arī jāatbilst Direktīvas 2006/42/ES (mašīnas un mehānismi) prasībām attiecībā uz izmantošanas drošību.

 

Izmaiņu, kas tiek ieviestas oriģinālajā izstrādājumā, pakāpe var radīt jaunas tiesiskās saistības izstrādājuma īpašniekam, lietotājam vai personai, kas veic šādas izmaiņas. Dažos gadījumos, kad izstrādājums tiek pakļauts transformēšanai un tiek būtiski pārbūvēts, izstrādājumu nāksies uzskatīt par jaunu tehniku un tai nepieciešams atbilstības ES harmonizētās likumdošanas prasībām vērtējums, ar sekojošu CE marķējuma (CE zīme) uzklāšanu produkcijai (saskaņā ar Mašīnu direktīvas prasībām), pat ja sākotnēji (pirms modifikācijas), šim produktam jau tika uzklāta CE zīme.

 

Visos gadījumos, ja tika ieviestas būtiskas izmaiņas, piemēram, būtisks risku pieaugums, jaunas mašīnas vadības metodes, tajā skaitā, ja manuālo vadību aizstāj datorizēta vadība, tad šāds izstrādājums tiek aplūkots kā “jauna” mašīna un nepieciešams veikt atbilstības vērtējumu.

 

Atjaunotai vai mainītai tehnikai jābūt drošai izmantošanā, pilnībā jāatbilst ES prasībām.